Remont i dostosowanie

pomieszczeń sanitarno-higienicznych