XII Festyn Rodzinny „Spotkanie

z Błogosławionym” 2024