Historia placówki


Nasza szkoła dziś
(Tutaj znajduje się link do prezentacji naszej placówki.
Do odtworzenia potrzebny jest program power point)