Kształcimy dzieci i młodzież w:
Grupy wychowawcze w internacie


Kilka słów o nas (kliknij)


Grupa wychowawcza nr I - grupa wychowawcza I liczy 10 chłopców w wieku od 12-21 lat. Są to chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wychowankowie uczęszczają do następujących typów szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej (stolarz, kucharz) oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu. Wychowankowie chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych zajmując wysokie lokaty.

Grupa wychowawcza nr II - grupa wychowawcza II liczy 12 dziewcząt w wieku od 12-19 lat. Są to dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Wychowanki uczęszczają do następujących typów szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu.Większość z wychowanek wymaga indywidualnej pomocy zarówno w nauce, jak i w czynnościach samoobsługowych. Trzy dziewczynki są pod stałą opieką specjalistyczną i na stałe przyjmuje leki. Dziewczęta wykazują duże zaangażowanie w życie szkoły i grup wychowawczych, przestrzegają zasad i norm obowiązujących w grupie i szkole. Wyróżniają się dużą kulturą osobistą i wysoką frekwencja na zajęciach w grupie. Chętnie wykonują powierzone im zadania, troszczą się o ład i porządek w sypialniach mają poczucie poszanowania dobra wspólnego. Dziewczęta uczestnicząc w zajęciach w grupie wychowawczej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności/ muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe itp./. Systematycznie uczą się i odrabiają zadania domowe . W grupie panuje miła i przyjazna atmosfera bardzo lubią przebywać razem.

Grupa wychowawcza nr III - grupa wychowawcza III liczy 5 chłopców w wieku od 9-15 lat. Są to chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Wychowankowie uczęszczają do następujących typów szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu.


Opis pracy grup wychowawczych:


Grupy wychowawcze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą pracują siedem dni w tygodniu w systemie całodobowym.

Dzienny rozkład zajęć grup wychowawczych:
6.00-7.00 pobudka, toaleta poranna
7.00-7.45 śniadanie
7.50-8.00 szkolny apel poranny
12.30-14.30 zajęcia świetlicowe
14.30-15.00 obiad
15.30-17.00 zajęcia sportowe, świetlicowe, tematyczne, czytelnicze
17.00-19.00 zajęcia dydaktyczne
19.00-19.45 kolacja
19.00-20.00 toaleta wieczorna
20.00-21.30 zajęcia świetlicowe
21.30-22.00 przygotowanie do ciszy nocnej


Wychowawcy grup wychowawczych starają się aby pobyt w Ośrodku był dla wychowanków czasem nie tylko nauki ale i wypoczynku, starają się stworzyć domową atmosferę organizując święta, imieniny, urodziny wychowanków, różne uroczystości takie jak: Ostatki, Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka Walentynki i inne oraz konkursy, zabawy, wycieczki, majówki.