W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą pracuje wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna.

Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Rada pedagogiczna systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wychowawcy i nauczyciele uczestniczą    w licznych kursach, warsztatach szkoleniowych, w spotkaniach odbywających się w ramach WDN-u. Podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych.

DYREKTOR - mgr Elżbieta Fałek

WICEDYREKTOR - mgr Anna Piwnik

KIEROWNIK DO SPRAW

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
- mgr Piotr KacprzakKADRA PEDAGOGICZNA

mgr Bartosik Beata— nauczyciel
mgr Bednarska Magdalena— nauczyciel
mgr Borowska Ewa— nauczyciel
mgr inż. Borsuk Mariusz— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Bryła Dariusz— nauczyciel
mgr Ceran Iwona— nauczyciel
mgr Chochlewicz Mariusz— nauczyciel
mgr Cukier Agnieszka— nauczyciel
mgr Drobik Elżbieta— nauczyciel
mgr Dudek Barbara— nauczyciel
mgr Dzięcielska Anna— nauczyciel
mgr Dzięcielska Karolina— nauczyciel
mgr Dzika Judyta— nauczyciel/ wychowawca gr. wychowawczych
mgr Fałek Elżbieta— nauczyciel
mgr Fatalska Katarzyna — nauczyciel
mgr Gaca Lidia— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Gajewska Elżbieta— neurologopeda
mgr Grabowski Sławomir— nauczyciel
mgr Grudzień Magdalena— nauczyciel
mgr Grzywacz Katarzyna— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Januszek Katarzyna— nauczyciel
mgr Kacprzak Jolanta— bibliotekarz
mgr Kacprzak Piotr— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Karwowska Anna— nauczyciel
mgr Kuś Beata— nauczyciel
mgr Kwiatkowska Ewelina— nauczyciel
mgr Litwin Wioleta— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Milczarczyk Agnieszka— nauczyciel
mgr Modelska Małgorzata— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Modrzecka Marta— nauczyciel
mgr Nawrocki Krzysztof— nauczyciel
mgr Nowakowska Anna— logopeda
mgr Okowiak Wioleta— nauczyciel
mgr Ostrowska Justyna— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Pakuła Beata— nauczyciel
mgr Parcheta Sylwia— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Piwnik Anna— nauczyciel
mgr Rał Ewelina— psycholog
mgr Rojecka-Pietrzak Agnieszka— nauczyciel
mgr Rojek Karolina— nauczyciel
mgr Rzuczkowska Agnieszka— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Rzuczkowska Katarzyna— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Sarniak Magdalena— nauczyciel
mgr Serwik Kazimierz— nauczyciel
mgr Sękowska Edyta— nauczyciel
mgr Skrzydłowska Joanna— nauczyciel
mgr Sobolewski Marcin— nauczyciel/ wychowawca gr. wychowawczych
mgr Sołtysiak Honorat— nauczyciel
mgr Sołtysiak Włodzimierz— nauczyciel
mgr Stępniak Krzysztof— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Stolarek Urszula— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Stykowska Monika— nauczyciel
mgr Surmacz Monika— nauczyciel
mgr Szczodra Justyna— nauczyciel
mgr Szymańska Anna— nauczyciel
mgr Średnicka Agnieszka— logopeda
mgr Trytko- Borsuk Agnieszka— nauczyciel
mgr Walczak Marcin— nauczyciel
mgr Walczak- Słonecka Agnieszka— nauczyciel
mgr Wieteska Aneta— psycholog
mgr Wolnowska Milena— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Wójcik Magdalena— nauczyciel
mgr Zaraś Małgorzata— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Zarychta- Rek Kinga— nauczyciel
mgr Zdrojewski Konrad— wychowawca gr. wychowawczych
mgr Zgieb Dariusz— nauczyciel rewalidator
mgr Zgieb Monika— nauczyciel
mgr Zielińska Katarzyna— nauczyciel
mgr Żółcińska Monika— pedagog