Nasza Placówka uczy, wychowuje, opiekuje się młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim.


       Kształcimy dzieci i młodzież w oddziałach:

· Oddział Przedszkolny
· Szkoła Podstawowa
· Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I stopnia o kierunkach:

· kucharz
· stolarz
· pomocnik pracownika hotelowego
· piekarz
· ogrodnik

       


       

Wczesne wspomaganie rozwoju:

Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach pod opieką specjalistów oligofrenopedagogiki.

Ośrodek organizuje zajęcia terapeutyczne prowadzone między innymi - metodą SI ( Integracji Sensorycznej ), metodą Marii Montessori, zajęcia rehabilitacyjne na krytym basenie, zajęcia logopedyczne, oraz zajęcia korygujące wady postawy.


       


       Nasze pomoce
(Tutaj znajduje się plik do pobrania)


Posiadamy pracownię ze sprzętem EEG Biofeedback, który skutecznie pomaga w pokonywaniu trudności w uczeniu się, wspomaga leczenie zaburzeń psychosomatycznych. Posiadamy pracownię ze sprzętem EEG Biofeedback, który skutecznie pomaga w pokonywaniu trudności w uczeniu się, wspomaga leczenie zaburzeń psychosomatycznych.

       


       

Organizujemy koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe, wycieczki, biwaki. W naszym Ośrodku panuje życzliwa i rodzinna atmosfera, co sprzyja dobremu samopoczuciu wychowanków i prawidłowemu procesowi rozwoju.
       

Zapewniamy:

· warunki do nauki w szkole i internacie
· całodobową opiekę
· stypendia
· pomoc socjalną
· pomoc rodzinom naszych wychowanków
· opiekę pielęgniarską
· opiekę psychologa, pedagoga
· opiekę logopedy
· opiekę terapeuty SI
· opiekę rehabilitanta
· dowóz do Ośrodka własnymi busami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych