Wymagane dokumenty:

Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Podanie o przyjęcie do szkoły lub szkoły i internatu
Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą rok szkolny 2017/2018


przewodnicząca: Katarzyna Smagowska
zastępca przewodniczącego: Agnieszka Pelikańska
sekretarz: Anna Wójcik


Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Agnieszka Kołacz
członek: Krzysztof Juraszewski

Serdecznie zapraszamy do dokonywania dobrowolnych wpłat
na konto Rady Rodziców:
97 9291 0001 0023 5848 2000 0010

Błąd Java

Szkolenia:Nasz adres:


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

pl. O. H. Koźmińskiego 9

26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. / fax : ( 048 ) 67 41 038

sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY.