Wymagane dokumenty:

Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Wniosek o przyjęcie do szkoły lub szkoły i internatuWniosek o przyjęcie do szkołyProgram Szczepień OchronnychAnkieta dotycząca realizacji Programu Wychowawczo-ProfilaktycznegoProfilaktyczna opieka zdrowotna- DentystaDoświadczenia rodziców i rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym związane z sytuacją pandemii COVID-19Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaSolidarnie dla transplantacji- kampania edukacyjno- informacyjna


Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą rok szkolny 2021/2022


przewodnicząca: Małgorzata Lewandowska
zastępca przewodniczącego: Monika Bednarczyk
sekretarz: Agnieszka Pelikańska


Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Maria Abramczyk-Sobolewska
członkowie: Emilia Kobrzak, Krzysztof Juraszewski

Serdecznie zapraszamy do dokonywania dobrowolnych wpłat
na konto Rady Rodziców:
97 9291 0001 0023 5848 2000 0010

Błąd Java
Materiały do pracy zdalnej (kliknij):


Szkolenia wewnętrzne (kliknij):Nasz adres:


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

pl. O. H. Koźmińskiego 9

26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. / fax : ( 048 ) 67 41 038

sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY.