św. Franciszek   


Wymagane dokumenty:

Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Wniosek o przyjęcie do szkoły lub szkoły i internatuWniosek o przyjęcie do szkołyProgram Szczepień OchronnychCentrum Terapii i Rozwoju - ofertaProfilaktyczna opieka zdrowotna- DentystaDoświadczenia rodziców i rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym związane z sytuacją pandemii COVID-19Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaSolidarnie dla transplantacji- kampania edukacyjno- informacyjnaMiędzynarodowa premiera najnowszej gry edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej „Lotnicy – wojna w przestworzach”
Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą rok szkolny 2023/2024


Przewodnicząca: Małgorzata Lewandowska
Zastępca przewodniczącej: Emilia Kobrzak
Sekretarz: Agnieszka Pelikańska
Skarbnik: Iwona Kowalska

Serdecznie zapraszamy do dokonywania dobrowolnych wpłat
na konto Rady Rodziców:
06 9291 0001 0027 3127 2000 0010

Błąd Java
Materiały do pracy zdalnej (kliknij):


Szkolenia wewnętrzne (kliknij):Nasz adres:


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

pl. O. H. Koźmińskiego 9

26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. / fax : ( 048 ) 67 41 038

sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY.