Bł. H. Koźmiński - przyjacielem dzieci

i młodzieży