Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO


Inspektor ochrony danych- Jacek Koziński, adres poczty elektronicznej jacek.kozinski@cbi24.pl


Klauzula_informacyjna_-przeslanka_przepis_prawa_9.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_umowy_12.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_zgoda_11.docx