Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO


Inspektor ochrony danych- Paula Słowik, tel-535-717-100, adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl


Klauzula_informacyjna_-zalacznik_nr_1.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_przepis_prawa_9.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_umowy_12.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_zgoda_11.docx

Klauzula_informacyjna_-monitoring.docx

Deklaracja dostępności 2021