Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO


Inspektor ochrony danych- Łukasz Kalinowski, tel-575-002-192, adres poczty elektronicznej lukasz.kalinowski@cbi24.pl


Klauzula_informacyjna_-zalacznik_nr_1.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_przepis_prawa_9.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_umowy_12.docx

Klauzula_informacyjna_-przeslanka_zgoda_11.docx