Kształcenie na odległość- informacje


Wideokonferencja dla rodziców- 23.06.2021 r.List MKO na temat szczepień dzieci od 12 roku życia


Materiały- rekomendacje przed szczepieniem


Materiały- kwestionariusz wstępnego wywiaduMateriały- wsparcie uczniów po pandemii„Program dla szkół"- list do rodzicówList do rodzicówUdział w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”- poradnik
Procedura przestrzegania bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii


Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej
ze szczególnym uwzględnieniem wirusa SARS - COV - 2

Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


Wniosek o dofinansowanie MODUŁ IIIKształcenie na odległość- wczesne wspomaganie rozwoju


Kształcenie na odległość- zajęcia świetlicowe


Kształcenie na odległość- zajęcia integracji sensorycznej


Kształcenie na odległość- zajęcia rewalidacyjne


Kształcenie na odległość- psycholog


Kształcenie na odległość- biblioteka

Historia książki

Historia druku

Narodziny książki

Struktura książki

Dzieje pisma

Materiały poprzedzające papier

Słownik pisarzy

Katalogi biblioteczne informacją o zbiorach

Warsztat informacyjny biblioteki

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Biblioterapia

Jak powstaje papier czerpany?

Warsztaty z wytwarzania papieru czerpanego

"Jak powstaje książka" — film stworzony na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry

Kultura od kuchni- książka

Sylabus multimedialny - Historia książki i bibliotek

Dlaczego warto czytać?

EX LIBRIS – niezbędny element domowej biblioteczki

Węzełkowe pismo Inków nadal nieodczytane

Wyszukiwanie informacji

Jak korzystać z encyklopedii i słowników ?

Encyklopedie i słowniki jako źródła informacji

Czy znasz już Koszmarnego Karolka ?

Krasloludki- bohaterowie bajek i baśni

Ksiądz Jan Twardowski, poeta

Wisława Szymborska, poetka

Julian Tuwim dzieciom

Astrid Lindgren, pisarka

Psychozabawa